Bromölla | Telefon: 0456-25857

70mm_1_ok
Todd-AO spelades från början in på 65mm negativ i 30 bilder/sekund, för att med “South Pacific” (1958) gå över till 24 b/s. 1963 gjordes de första sk blow-ups, dvs filmen
spelades in i 35mm och “blåstes” sedan upp till 70mm format. Resultatet blev så pass bra att man nästan uteslutande använde sig av denna metod.
Här finns en lista på alla blow-ups.

Fortsätt till del II >>>