Bromölla | Telefon: 0456-25857

• • •
• • •

• • •

De fakta som presenteras för perioden 1955 - 1981 är baserat på vad som kunnat hittas i tryckt form eller i vissa fall muntligen.
Källor: Biografägaren 1955, Kristianstadsbladet (Roger Bing), Svenska Biografer (Kjell Furberg, Prisma 2000) och Bromölla Kommun (Byggnadsavdelningen).
Bildmaterial 1955: Egon Jönssons fotoarkiv med tillstånd av Magnus Jönsson.
Övriga foton: Thomas Jönsson

Manövrera genom att klicka på årtalen nedan:

1955
1955

1955

En ny bio i Bromölla!
Iföbolagen startade 1954 byggandet av “Mosaikhuset”, som kom att inrymma lägenheter, post, bank och affärer. Samt en hyper- modern biograf, som föjldaktligen fick namnet “Mosaiken”. Biografen ritades av arkitekten Boo D:son Wideen i Jönköping. Inredningen gjordes av NK´s inredningsarkitekter Stig-Åke Nordell och Hans Johansson. Plast var högsta mode på 50-talet, så väggarna kläddes i vävburen sk Sobra-plast i stora geometriska fält i ultramarin, koboltblått, ljusgrått och svart. Biografen drevs ursprungligen av AB Svenska Biografkompaniet och hade därefter ett flertal aktörer som drev bion fram till nedläggningen.

Biografen fungerade av och till även som konsert- och konferenslokal. Duk och högtalare gick att rulla bakåt och på så sätt få till en anständigt stor scen. Artister som Gyllene Tider, Noice, Ulf Lundell, Olle Adolfsson m fl har framträtt på Mosaikens scen.

Biografen hade från början en restaurangdel “Rasten”, med bardisk, pianohörna och allt! Verksamheten bar sig dock dåligt och serveringen stängdes 1966. Den angränsande banken ville bygga ut och det krävde förändringar i biografen. Restaurangdelen försvann helt och foajen krympte drastiskt. Detta är, så vitt vi känner till, den enda förändring som skedde under perioden.

Tekniken bestod av en Zeiss Ernemann II och Bauer Standard 5. Båda var utrustade med kol-båglampor och tontillsatser av fabrikat AGA. Förstärkaren var en Effekt R och högtalare en Cell 3. Även dessa var AGA, som var mycket stora inom ljud och bild under en lång följd av år. Filmduken mätte 3,4 x 8 meter.

• Invigd: 11 februari 1955
• Antal platser 1955: 386
• Premiärfilm: "Fest i Florida" med simdrottningen Esther Williams
• Nerlagd 1981

1983
1983

1983

Ny-öppning
Nuvarande biografägaren Thomas Jönsson återöppnade “Mosaiken” den 18 mars 1983 med filmen "En Ding Ding Ding Ding Värld" (1962).
Efter en testperiod på 2 månader stängdes bion igen, men fortsättning följde från 26:e augusti fram till slutet av april 1985 då bion åter fick stängas pga dålig lönsamhet. Utrustningen fick säljas för att täcka förlusterna.

Men suget att fortsätta blev för stort, så i slutet av hösten 1985 köptes bättre begagnad utrustning in och ännu en nystart ägde rum 13:e november med filmen Polisskolan 2. Publiksiffrorna var fortfarande inte mycket att hurra för. Det var bara att inse att något måste göras...

1986
1986

1986

Första renoveringen
Salongen var i stort behov av renovering. Vattenläckor i både tak och väggar hade fått bl a Sobraplasten på väggarna att börja släppa. Filmvisningarna kunde av och till ackompanjeras av såväl ljudet från vatten som droppade ner i spannar på golvet, som puts från taket som singlade ner i projektionsstrålen.

I Maj 1986 påbörjades därför en 5 månader lång renovering, som till största delen utfördes av oss själva. Tak och väggar reparerades och salongen fick ny färgsättning - diagonala fält i blått, rött och ljusgrått. Nya mattor lades in och foajen fick en lätt ansiktslyftning. De 30 år gamla stolarna byttes mot något bättre stolar från nedlagda Palladium i Kalmar. FOTOALBUM FRÅN RENOVERINGEN 1986

70mm
I samband med renoveringen installerades utrustning för visning av 70mm film, med förstärkeri och högtalare för stereo i 6 kanaler. Därmed introducerades ljud i stereo för första gången. Ljudet från 35mm-filmerna var fortfarande i mono. LÄS MER OM 70 MM PÅ FILMPALATSET

Renoveringen och de tekniska förbättringarna medförde förvisso en ökad publiktillströmning, men det verkliga lyftet ville inte infinna sig. Dags att tänka i nya banor...

• Antal platser: 366
• Premiärfilm: 19/9 "Polisskolan 3"

1988
1988

1988

“Hellre lite platser och mycket folk än lite folk och mycket platser”
Så gick resonemanget, så i oktober revs de gamla stolarna ut och golvet byggdes om. Varannan rad togs bort och de gamla stolarna ersattes av nya, sköna fåtöljer. Radavståndet blev på hela 170cm. Platsantalet blev därför kraftigt reducerat, från 366 till 166. Nu började siffrorna peka uppåt och de ökande inkomsterna användes till ständiga förbättringar och investering i ny teknik.

• Premiärfilm: 21/10 Skjut för att döda.

1989
1989

1989

Ett nytt namn!
Under juni månad monterades en större, svängd filmduk på 4 x 9,5 m och scenen fick en ny flashig ridå i silverlame´. Inte mycket fanns nu kvar av “gamla” Mosaiken, så för att markera en ny era bytte biografen namn till FILMPALATSET.
I oktober installerades DOLBY STEREO. Nu var även ljudet på 35mm film i stereo.

• Premiärfilm 7/7: Polisskolan 6.

1991
1991

1991

Nytt ljud!
För första gången installerades en ljudanläggning där allt var nytt, med bl a det nyutvecklade DOLBY SR (Spectral Recording). Bakom filmduken byggdes en ljudbaffel, som försågs med de bästa högtalarna från amerikanska JBL. Ljudet fick ett verkligt lyft. Men…

1992
1992

1992

Akustiken!
…det konstaterades att akustiken inte var bra i salongen. För att råda bot på detta anlitades en av Sveriges främsta proffs på ljud och akustik, Anders Uggelberg. Efter hans anvisningar renoverades salongen under maj/juni och försågs med ljudabsorbenter i såväl tak som väggar. För färgsättningen svarade inredningsarkitekten Tony Fältman, Kristianstad.

• Premiärfilm 26/6: Dödligt Vapen 3

I november gick biografen över från “grön” till “röd”, dvs från max 5 föreställningar/vecka till obegränsat antal. Bio varje dag, med andra ord!

1993
1993

1993

Chaplin!
I början av september installerades “Chaplin”, datoriserad biljettförsäljning/bokning. De klassiska pappersbiljetterna som revs ur block blev därmed historia.

1994
1994

1994

Digitalljud och nya projektorer!
I april introducerades det första digitalljud-systemet DTS (Digital Theatre Systems). Ljudet låg på CD-romskivor och en tidkod på filmen synkade bild och ljud. Tidkod-läsaren syns upp till höger på projektorn. I juni kom två splitternya projektorer Cinemeccanica Victoria 5 på plats. Dessa var om- och utbyggbara, vilket skulle visa sig praktiskt..

1995
1995

1995

THX!
I januari gjordes en genomgång med Anders Uggelberg om vilka åtgärder som krävdes för att få biografen THX-klassad. Vad som i första hand behövdes var en större filmduk. Mer plats fanns inte i det gamla scenutrymmet, så en ny baffelvägg fick byggas framför det gamla prosceniet och på denna monterades duk och scenmekanik. En ny, mörkblå sammetsridå fick ersätta den glittriga silver-ridån, eftersom ridån stannade bara 1 dm från bildkanten. Duken mätte nu 4,5 x 10,6 m. Som en av de första i Sverige THX-klassades biografen juni 1995. På bilden till höger: Anders Uggelberg.

• Premiärfilm 30/6 Die Hard Hämningslöst.

1996
1996

1996

Dolby Digital
I juli installerades Dolby CP500-processor och DOLBY DIGITAL ljudsystem. Ett läshuvud (se bild ovan) placerades mellan det övre filmhjulet och projektorverket. Året efter intog SDDS-läsaren platsen och istället monterades Cinemeccanicas integrerade Dolby Digital-läsare.

Guldbaggejuryn
Åren 1996, 1997 och 1998 var vi representerade (Thomas Jönsson) i Guldbaggejuryn. Här ingick bl a Lasse Åberg de åren. Allt filmtittande och själva röstningen skedde i Göteborg, medan Guldbaggegalan ägde rum i Stockholms stadshus. Här blev det mingel med idel kändisar och annat filmfolk. Ett oförglömligt minne!

1997
1997

1997

SDDS och nya planer
I mitten av juni dags för ett tredje digitalljudsystem - Sony Dynamic Digital Sound - version för 6 kanaler. På bilden till vänster norska ljudgeniet Torkell Saetervadet i färd med att finjustera ljudet.

Det konstaterades att stolarna snart skulle behöva bytas och i det sammanhanget föddes tanken på att göra en omfattande renovering för att åstadkomma en optimal THX-salong. I slutet av året började Anders Uggelberg och arkitekten Svante Lundqvist, Lund, att jobba på projektet att skapa en “klassisk bio på ett modernt sätt”. Skanska anlitades som entreprenör och sakta men säkert började en ny biograf ta form...

1998
1998

1998

“Nya” Filmpalatset
Efter att ha kört Titanic i 17 veckor för fulla hus, stängdes biografen den 11 maj och under de följande två månaderna skapades i princip en ny biograf till en kostnad av cirka fem miljoner kronor.

Foajen byggdes ut och fick ny kassa och godisdisk. Handikapptoalett kunde äntligen byggas och golvet i salongens bakre del höjdes med 70cm för att eliminera trapporna. Nu gick det att köra rakt in med rullstol. Originaltoaletterna från 1955 var åter tillbaka efter att ha varit “bankgisslan” i över 30 år. Mosaikbeklädnaden hade blivit hårt åtgången och gick inte att rädda.

För att ge plats åt en så stor duk som möjligt revs det gamla scengolvet och betongtaket sågades upp och försågs med en påbyggnad för att få plats med scen-mekaniken och en s. k. plissé-ridå.

I samband med renoveringen byttes hela ljudanläggningen. Systemet utgick från SDDS med 8 kanalers ljudmix, men kunde köra alla förekommande ljudformat på 35mm film. 13 st stereoslutsteg QSC MX1500a matade högtalarsystemet: 5 st fronthögtalare Electro Voice Variplex, 4 st JBL 4645 subwoofers och 16 st Gradient SR-4 surroundhögtalare.

Nya sköna fåtöljer, väggar i fransk valnöt och röd sammet, samt plissé-ridå i guldlamé fick Kjell Furberg att utbrista “Filmpalatset andas obegränsad lyx och kompromisslös upplevelsekvalitet” i boken Svenska Biografer (2000, bokförlaget Prisma).
Som pricken över i fick entrén åter en elegant neonskylt. FOTOALBUM FRÅN RENOVERINGEN 1998

• Platsantal: 180.
• Storsatsningen invigdes 9/7 med filmen Armageddon.

2001
2001

2001

Sveriges Bästa Bio!
Filmpalatset fick den hedrande utmärkelsen “Sveriges Bästa Bio” av Sveriges Televisions program Filmkrönikan.

2009
2009

2009

3D!
Som första biograf utanför storstäderna installerades under juni en digital projektor Barco DP2000 med Dolby 3D-system. Denna fick trängas in mellan de båda 35mm-projektorerna, eftersom analoga filmkopior fortfarande dominerade. 3D är mycket ljuskrävande, så filmduken fick bytas mot en högreflekterande typ.

• Premiärfilm 1/7: Ice Age 3

2012
2012

2012

Sista analoga visningen
Sista film som visades i 35mm-formatet var Tinker, Taylor, Soldier, Spy, 27/1 - 1/2. På bilden till vänster ses de sista metrarna 35mm film passera genom projektorn. Efter 117 år hade den analoga visningstekniken gjort sitt. En pålitlig trotjänare har gått i pension!

Senaste renoveringen
Egentligen skulle salongen ha renoverats redan 2010 i samband med att ljudabsorbenterna byttes ut. Men svårigheten att hitta tillräckligt bra stolar satte käppar i hjulet. Men efter många års sökande, bl a på mässor i Las Vegas och Amsterdam, hittade vi 2011 slutligen en stol som vi kände kunde ersätta de gamla. Utöver stolarna har salongen fått nya mattor och foajén har fräschats upp. FOTOALBUM FRÅN RENOVERINGEN 2012

På ljudsidan har anläggningen uppdaterats med nya högtalare och slutsteg. Även om den “gamla” anläggningen var förstklassig, så är den nya helt anpassad för det okomprimerade ljudet på de digitala filmkopiorna. Mer om biografens ljudanläggning finns under fliken Biografen Idag.

• Antal platser: 166 + 5 rullstolsplatser
• Premiärfilm 25/5: Men in black 3

4K-projektor
Inför premiären den 12/12 på Hobbit - En oväntad resa installerades en ny digital projektor med 4K-upplösning och HFR (High Frame Rate) teknologi. Läs mer under fliken Biografen Idag. Bild och ljud är bättre än någonsin. 4K-upplösning och dagens okomprimerade digitalljud kan jämföras i upplevelse med 70mm film och magnetljud-stereo på den tiden det begav sig.

Tekniken på bio utvecklas ständigt och i en allt snabbare takt. Vår ambition är att alltid ligga i framkant med ny teknik!